Hibiscus L.

Hibiskusar

Beskrivning. Ettåriga, håriga örter med enkla hår och stjärnhår. Stjälk upprätt, enkel eller grenig. Blad mer eller mindre flikiga, nedre blad grunt flikiga, övre blad fingrade eller djupt loberade med parflikiga lober. Blommor ensamma i bladvecken. Foder med ytterfoder. Ytterfoder mångflikigt, flikar smala. Foder klockformat, uppblåst vid fruktmognaden. Kronblad gulvita, mörk violetta vid basen. Ståndare med röda strängar, ståndarknappar gula. Märken klubbformade. Frukt en kapsel. Frön vårtiga.
Kromosomtal: 2n=28, 56.

Etymologi. Släktnamnet Hibiscus kommer av grekiskans hibiskos, ett namn som användes om en malvaväxt (Malvaceae) redan av Celsus, år 40 (Lid 1985).

Släktet har omkring 300 arter varav en, timvisare (H. trionum), förekommer tillfälligt i Sverige. Flera andra arter ur släktet odlas, exempelvis krukväxten hibiskus (H. rosa-sinensis). Som prydnadsbuske odlas frilandshibiskus (H. syriacus), den är dock bara härdig i de sydligaste delarna av landet och i Mälardalen.

Familj: Malvaceae

Art:
timvisare (H. trionum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/hibis/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg