Althaea L.

Läkemalvor

Beskrivning. Fleråriga, högväxta, mjukt håriga örter. Stjälk upprätt, enkel. Blad kortskaftade, gråaktiga, grunt handflikiga, spetsiga med tre- till fem lober, kant sågad. Blommor med ytterfoder, vanligen ensamma i bladvecken. Foder med ytterfoder; ytterfoder vid basen sammanväxt, mångflikigt. Kronblad vita eller rosa. Ståndarsträngar blekt violetta; ståndarknappar purpurröda. Märken linjära. Frukt en klyvfrukt; delfrukter klyftformade, med stjärnhår.
Kromosomtal: 2n=42.

Etymologi. Släktnamnet Althaea kommer av forngrekiskans (h)althaia av (h)althein (läka, hela), namnet användes om en växt redan av Theofrastos 300 f. Kr.

Släktet har tolv arter. I Sverige förekommer två arter tillfälligt, den odlade och ibland förvildade arten läkemalva (A. officinalis) samt hampmalva (A. cannabina).

Familj: Malvaceae

Art:
läkemalva (A. officinalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/altha/welcome.html
Senaste uppdatering: 15 april 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg