Läkemalva

Althaea officinalis L.

Lækjestokkrose Læge-Stokrose Rohtosalkoruusu Marsh-mallow Echter Eibisch

Läkemalva Beskrivning. Läkemalva är en flerårig, högväxt ört med grunt handflikiga blad och rosa eller vita blommor. Stjälken är upprätt, vanligen ogrenad och liksom bladen klädd med mjuka hår. De grågröna bladen är kortskaftade, spetsiga och grunt flikiga med tre till fem flikar, bladkanten är sågad. Blommorna sitter vanligen ensamma i bladvecken och de har ett mångflikigt ytterfoder vars flikar är sammanväxta vid basen. De rosa eller vita blommorna har blekt violetta ståndarsträngar och purpurröda ståndarknappar. Fruktens klyftformade delfrukter liknar malvornas (Malva), men avviker genom att de är klädda med stjärnhår.
Läkemalva Läkemalva är ganska lik gråmalva (Lavatera thuringiaca), men den senare har större blommor, treflikat ytterfoder och kala delfrukter. Från stockros (Alcea rosea), som har femkantiga och kala ståndarrör, skiljs de genom sina runda och håriga ståndarrör.

Läkemalva

Utbredning. Läkemalva odlas ibland och förekommer sällsynt som tillfälligt förvildad. Första fynduppgift publicerades år 1795 då den omnämns av Retzius men utan lokaluppgift (Hylander 1971).

Användning. Läkemalva var förr en medicinalväxt som användes mot allehanda krämpor, den är också den egentliga källan till marshmallows som framställdes från växtens rot.

Etymologi. Artnamnet officinalis kommer av latinets officina (verkstad, apotek) och syftar liksom det svenska namnet på artens användning som läkeväxt.

Familj: Malvaceae
Släkte: Althaea

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Althe-ört. w. i Tyskland. Med sin slemaktighet, upmjukar örten spända delar, lindrar wärk och förtager skjärpan i kroppen: tjenar altså i blåsans och urinrörets sårnader, stenplåga, wattustemma, heshet, hosta och stoltwång: roten äger mästa slemaktighet och således til nyttiande tjenligast i Thee och dekocter."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/altha/althoff.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg