Abutilon Mill.

Klockmalvor

Beskrivning. Ettåriga, storväxta örter med vanliga hår och stjärnhår. Stjälkar upprätta. Blad stora, hjärtformade, ej flikiga. Blommor ensamma på skaft från bladvecken, klockformade. Foder utan ytterfoder. Kronblad fem, ljusgula. Märken klubbformade. Frukt en mångfröig kapsel med fem nästan separata rum. Frön nätådrade, håriga.
Kromosomtal: 2n=42.

Övrigt. Släktet skiljs från de andra i familjen malvaväxter (Malvaceae) genom avsaknaden av ytterfoder.

Etymologi. Släktnamnet Abutilon är ursprungligen ett arabiskt växtnamn. Namnet användes först av den arabiske filosofen och vetenskapsmannen Avicenna (Ibn Sina) som levde c. 980-1037.

Släktet har omkring 100 arter, bara arten lindmalva (A. theophrasti) förekommer i Sverige. Som krukväxt odlas klockmalva (A. x hybridum) vilken ibland också kallas blomsterlönn. Den hör trots namnet inte till släktet lönnar (Acer), som är ett släkte i familjen lönnväxter (Aceraceae).

Familj: Malvaceae

Art:
lindmalva (A. theophrasti)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/malva/abuti/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg