Lythrum L.

Fackelblomster

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälk upprätt eller nedliggande. Blad motsatta eller kransställda, enkla, lansettlika eller spatelformiga, helbräddade, håriga eller kala. Blommor i toppställda klasar eller parvis i bladvecken, samkönade, sextaliga. Foder fribladigt, till synes sambladigt, foderflikar sex. Krona fribladig, kronblad sex, rosa eller rödaktiga. Ståndare sex eller tolv. Stift ett, märke helt. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel. Frön talrika.
Kromosomtal: 2n=10 (rödlånke), 2n=60 (fackelblomster).

Övrigt. Fodret som ser ut att vara sambladigt är egentligen fribladigt och sitter i spetsen av en förlängning av blomaxeln, ett så kallat hypanthium. Utanför de egentliga foderflikarna sitter ofta ett antal ytterfoderblad.

Etymologi. Släktnamnet Lythrum kommer av grekiskans lythron (blod), vilket kan syfta på blomfärgen. Lythrum är också ett växtnamn hos Dioskorides.

Släktet har knappt 40 arter, i Sverige förekommer de två arterna fackelblomster (L. salicaria) och rödlånke (L. portula). Ytterligare tre arter har påträffats tillfälligt.

Familj: Lythraceae

Arter:
fackelblomster (L. salicaria)
rödlånke (L. portula)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lythra/lythr/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg