Bestämningsnyckel

Lythrum L. - Fackelblomster

1. Ettårig lågväxt ört. Stjälk nedliggande. Blommor oansenliga, ensamma i bladvecken.
---rödlånke (L. portula)
1. Flerårig medelstor ört. Stjälk upprätt. Blommor rödvioletta, i axlik klase.
---fackelblomster (L. salicaria)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lythra/lythr/nyckel.html
Senaste uppdatering: 7 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg