Rödlånke

Lythrum portula (L.) D. A. Webb

Vetenskapliga synonym: Peplis portula L.

Vasskryp Vandportulak Ojakaali Water-purslane Sumpfquendel

Rödlånke

Beskrivning. Rödlånke är en liten, nedliggande, ettårig, kal ört med motsatta blad. Hela växten har oftast en rödaktig färg. Stjälkarna är nedliggande och rotslående. Bladen är tjocka och spatelformade. Rödlånke blommar från juni till september med små och oansenliga blommor som sitter ensamma eller parvis i bladvecken. Blommorna har grunda sexflikiga foder med kort triangulära foderflikar och sex små rödaktiga kronblad som faller av tidigt. De sex ståndarna är korta, liksom stiftet. Frukten är klotrund och sitter omgiven av fodret.
Rödlånke Rödlånke liknar mest arterna i släktet lånkar (Callitriche), men dessa är alltid gröna och har blommor som saknar hylle, samt en liten frukt som består av fyra plattade delfrukter. En annan art med likartad byggnad är portlak (Portulaca oleracea), som dock är kraftigare byggd och har köttiga blad och små gula blommor.

Blommor

Utbredning. Rödlånke är förekommer sparsamt från Skåne till Ångermanland. Den växer på naken fuktig lera eller sand, i diken, pölar, hällkar och hjulspår. Den kan ibland växa under vatten och blir då ofta grönare i färgen och får längre skott. Rödlånke Första fynduppgift publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet portula är en omskrivning av Portulaca som är det vetenskapliga namnet på släktet portlaker (Portulaca).

Familj: Lythraceae
Släkte: Lythrum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lythra/lythr/lythpor.html
Senaste uppdatering: 20 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg