Viscum L.

Mistlar

Beskrivning. Buskformad vintergrön trädparasit, tvåbyggare. Blad trubbigt lansettlika, tjocka och läderartade; stipler saknas. Blommor tre till fem tillsammans i grenvinklarna; hylle oansenligt, fyrtaligt. Kronblad foderbladslika, oftast fyra. Ståndare fyra, utan ståndarsträngar. Stift ett, kort med kuddformigt märke. Fruktämne undersittande. Frukten är bärliknande och innehåller oftast ett frö. Fruktkött klibbigt. Frö utan fröskal, ofta innehållande tre embryon.
Kromosomtal: 2n=20.

Övrigt. Mistelfrukterna äts av fåglar och fröerna hamnar genom spillningen så småningom på trädkvistar där de klibbar fast på barken. Fröt gror in i kvisten med ett så kallat haustorium med vilket misteln kommer att hämta näring ur värdväxten.

Etymologi. Släktnamnet Viscum användes redan av Plautus (död 154 f. kr.). Namnet är liktydigt med lim, vilket hänvisar till fruktköttets klibbighet.

Släktet har 100 arter, i Sverige förekommer bara arten mistel (V. album).

Familj: Loranthaceae

Art:
mistel (V. album)


Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


Groende mistelfrön

Groende mistelfrön

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lorantha/viscu/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg