Linaceae

Linväxter

Beskrivning. Ett- till fleråriga, kala örter. Stjälk upprätt. Blad motsatta eller strödda, oskaftade, enkla med helbräddad kant; stipler saknas. Blommor i tvåsidiga knippen, tvåkönade. Foderblad fyra eller fem, hela eller tandade till loberade. Kronblad fyra eller fem, vita eller blå. Ståndare fyra eller fem, ibland också med staminodier. Stift fyra eller fem. Fruktämne översittande. Frukt en fyr- eller femrummig kapsel med falska skiljeväggar. Frön ovala, ibland slemavsöndrande.

Familjen har 15 släkten och omkring 300 arter, i Sverige förekommer två släkten och fyra arter. Släktet lin (Linum) har femtaliga blommor med hela foderblad och representeras av de tre arterna klipplin (L. austriacum), lin (L. usitatissimum) och vildlin (L. catharticum). Släktet dvärglin (Radiola) har fyrtaliga blommor med tandade foderblad och har bara en art, dvärglin (R. linoides).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Linum - lin
Radiola - dvärglin

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lina/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg