Radiola Roth.

Dvärglin

Beskrivning. Ettårig, mycket liten, kal ört. Stjälk upprätt, gaffelgrenig. Blad motsatta, enkla, ovala, ennerviga med helbräddad kant. Blommor i tvåsidiga knippen, fyrtaliga. Foderblad fyra, med tandad kant. Kronblad fyra, vita, omkring en millimeter långa. Ståndare fyra, staminodier små eller saknas. Stift fyra. Frukt en kapsel med åtta valvler. Frön mycket små, ej slemavsöndrande.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Radiola är en böjning av latinets radiolus (liten stråle), vilket syftar på de strålformigt utbredda grenarna.

Släktet har bara en art, dvärglin (R. linoides), som finns vida utbredd i Europa och Asien.

Familj: Linaceae

Art:
dvärglin (R. linoides)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lina/radio/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 mars 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg