Dvärglin

Radiola linoides Roth.

Vetenskapliga synonym: Linum radiola L.
Svenska synonym: jordknöple

Dverglin Tusindfrø Allseed Zwergflachs

närbild av dvärglin

Beskrivning. Dvärglin är en mycket liten och spenslig, ettårig ört. Stjälken är bara några centimeter hög och gaffellikt förgrenad upptill. De små, ovala, helbräddade bladen är oskaftade och sitter motsatta, de har bara en nerv. Dvärglin blommar under sommaren. Blommorna är mycket små och fyrtaliga med fyra foderblad, fyra kronblad, fyra ståndare och fyra stift. Kronbladen är vita och bara omkring en millimeter, foderbladen är ungefär lika långa och har tandad eller flikig kant. Frukten är en liten kapsel som öppnar sig med åtta flikar.
Dvärglin kan knappast förväxlas med andra arter, de övriga linväxterna (Linaceae) är alla större och har femtaliga blommor.

Dvärglin

Utbredning. Dvärglin förekommer på fuktig, gärna sandig mark i sydvästra Sverige. Den förekommer ofta i sällskap med andra små örter som knutört (Anagallis minima) och pysslingtåg (Juncus minutulus). Första fynduppgift är från Stenbrohults kyrka, Småland, där den hittades av Linné, fyndet publicerades år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet linoides kommer av Linum som är det vetenskapliga namnet på släktet lin, namnet betyder 'liknar lin'.

Familj: Linaceae
Släkte: Radiola

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Stora och prydliga växter väcka naturligtvis en allmännare uppmärksamhet än små och enkla - och Jordknöplet är en bland de allra minsta. Men tänka vi oss den större, t. ex. endast såsom ett mindre träd, och alla delarna i proportion dertill, huru skulle man icke då med förvåning beundra dess skönhet och regelbundenhet! Skulle icke de, liksom på en väldig kandelaber, i starka armar delade, talrika grenarne och de utomordentligt regelbundna, tallriksstora blommorna då kunna slå oss med häpnad?"

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lina/radio/radilin.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg