Bestämningsnyckel

Linaceae - Linväxter

1. Mycket liten ört. Blommor fyrtaliga. Foderblad tandade.
---dvärglin (Radiola) - 1 art: dvärglin (R. linoides)
1. Små till medelstora örter. Blommor femtaliga. Foderblad helbräddade.
---lin (Linum) - 3 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lina/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg