Linum L.

Lin

Beskrivning. Ett- till fleråriga, kala örter. Stjälk upprätt. Blad motsatta eller strödda, enkla med helbräddad kant. Blommor i tvåsidiga knippen, femtaliga. Foderblad fem, hela. Kronblad fem, större än foderbladen, vita eller blå. Ståndare fem, med staminodier (förkrympta ståndare utan ståndarknappar). Stift fem. Frukt en kapsel med tio valvler. Frön plattat ovala, ibland slemavsöndrande.
Kromosomtal: 2n=16 (vildlin), 2n=30, 32 (lin), 2n=18 (klipplin).

Etymologi. Släktnamnet Linum kommer av grekiskans linon (lina, linje), namnet användes redan av Herodotos som dog år 425 f. Kr. (Lid 1994).

Släktet har omkring 200 arter varav tre förekommer i Sverige. Arten vildlin (L. catharticum) är småväxt och har vita blommor, medan lin (L. usitatissimum) och klipplin (L. austriacum) är mer högväxta och har blå blommor. Som prydnadsväxter odlas ibland också den blåblommiga arten berglin (L. perenne), den gulblommiga guldlin (L. flavum) och blomsterlin (L. grandiflorum) som har karminrosa blommor.

Familj: Linaceae

Arter:
klipplin (L. austriacum)
lin (L. usitatissimum)
vildlin (L. catharticum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lina/linu/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg