Klipplin

Linum austriacum L.

Østrigsk Hør Österreichischer Lein

Klipplin Beskrivning. Klipplin är en flerårig, kal ört med nedtill grenade, örtartade stjälkar med en nästan vedartad bas, som utgår från en grov jordstam. Bladen är strödda, smalt lansettlika och spetsiga. Blomställningen är mångblommig, ofta med nedböjda blomskaft. Arten blommar från juni till augusti, blommorna är stora med korta, högst sex millimeter långa, foderblad och klarblå kronblad. Blommorna har antingen korta eller långa stift (heterostyli) med ett huvudlikt märke.
Klipplin liknar lin (L. usitatissimum), men den senare är ettårig, har foderblad som är minst sex millimeter långa och blommor där stiften har samma längd (homostyli) och långsmala märken.

Utbredning. Klipplin är en art som hör hemma i Syd- och Centraleuropa. Hos oss förekommer den sällsynt naturaliserad på Öland och Gotland där den växer på kalkrikmark, klippor och i vägkanter. Första fynduppgift är från Degerhamn på Öland 1960, fyndet publicerade i Svensk Botanisk Tidskrift år 1961 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet austriacum kommer av latinets Austria (Österrike) och betyder österrikisk.

Familj: Linaceae
Släkte: Linum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lina/linuaus.html
Senaste uppdatering: 10 mars 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg