Lentibulariaceae

Tätörtsväxter

Beskrivning. Fuktmarksväxter eller vattenlevande örter. Stjälk ibland krypande eller flytande. Blad enkla och slemavsöndrande i basal rosett, eller nedsänkta och finflikiga med trådfina bladflikar och fångstblåsor. Blommor tvåkönade, ensamma eller i fåblommig klase. Foder sambladigt, tvåläppigt eller femflikat. Krona gul, vit eller violett, tvåläppig, med sporre, mynning stängd eller öppen. Ståndare två. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en mångfröig kapsel.

Övrigt. Samtliga arter i familjen är 'köttätande'. Hos tätörterna (Pinguicula) är bladen slemavsöndrande och fångar små organismer på bladytan vilka sedan löses upp med enzymer. Hos det andra släktet, bläddror (Utricularia), fångas och förtärs små vattendjur i särskilda blåsor med komplicerad byggnad.

Familjen har fyra släkten och nästan 250 arter. I Sverige finns bara två släkten, tätörter (Pinguicula) och bläddror (Utricularia).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Pinguicula - tätörter
Utricularia - bläddror

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lentibularia/welcome.html
Senaste uppdatering: 17 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg