Vattenbläddra

Utricularia vulgaris L.

Vetenskapliga synonym: U. biseriata H. Lindb.
Svenska synonym: bläddreört, blåsört, mörkgul vattenbläddra, vattenblåsört

Storblærerod Almindelig Blærerod Isovesiherne Greater Bladderwort Gewöhnlicher Wasserschlauch

Bestånd av vattenbläddra

Beskrivning. Vattenbläddra är en fritt flytande ört med omkring en decimeter breda och en meter långa skott. Bladen är ljusgröna eller har ofta en brunaktig färg, bladflikarna är hårfina och klädda med mängder av fångstblåsor. Vattenbläddra blommar i juli-augusti, blomstängeln är rak och en till två decimeter hög. Blommorna är klargula med en ganska lång, snett nedåtriktad sporre och nedvikta kanter på läppen.
Bestånd av vattenbläddra Vattenbläddra liknar sydbläddra (U. australis) som dock har blommor med platt läpp och kortare sporre, utan blommor är de två arterna mycket svåra att skilja. Arten dvärgbläddra (U. minor) har mycket tunnare, endast ett par centimeter breda skott och små blekgula blommor utan sporre. De övriga arterna i släktet har blåsor både på de gröna bladen och på speciella klorofyllfria skott.

Vattenbläddrans fångstblåsor

Utbredning. Vattenbläddra förekommer allmänt i hela landet, mer sällan i fjälltrakterna. Den är vanlig i alla slags sötvatten, som myrgölar, sjöar och dammar. Vattenbläddrans fångstblåsor Första fynduppgift publicerades 1659 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmännhet) och betyder vanlig.

Familj: Lentibulariaceae
Släkte: Utricularia

Norden
Norra halvklotet
Köttätande

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lentibularia/utric/utrivul.html
Senaste uppdatering: 27 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg