Sumpbläddra

Utricularia stygia G. Thor

Sumpblærerot Thors Blærerod Nordic Bladderwort

Typexemplaret av Sumpbläddra Beskrivning. Sumpbläddra är en vattenlevande, flerårig ört med fångstblåsor både på särskilda bleka skott och på en del av de gröna bladskotten. Sumpbläddra blommar i juli-augusti, men påträffas sällan med blommor, blommorna sitter enstaka eller få tillsammans i toppen av en stängel som kan bli upp till två decimeter hög. Blommorna är blekgula, underläppen är drygt en centimeter lång och Sumpbläddra har flata eller något uppvikta kanter och sporren är kort, konisk och ungefär hälften så lång som underläppen. Fångstblåsornas hår är stjärnlikt utbredda och bildar en trubbig vinkel mellan de långa och de korta håren. Sumpbläddra är mycket lik blekbläddra (U. ochroleuca), men den senare har blekare blommor med kortare Typexemplaret av Sumpbläddra underläpp som har flata eller nedvikta kanter. De två arterna kan dock säkert skiljas endast genom studium av formen på håren i fångstblåsorna.

Utbredning. Sumpbläddra är sällsynt men troligen förbisedd. Den har påträffats i många landskap, från Skåne till Lycksele Lappmark. Arten växer i näringsfattigt vatten, mest i gungflyn. Första fynduppgift. Arten beskrevs som ny för vetenskapen år 1988 av Göran Thor i uppsatsen Vinterskott The genus Utricularia in the Nordic countries, with special emphasis on U. stygia and U. ochroleuca (Nordic Journal of Botany 8: 213-225). Artens typexemplar finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet stygia är en latinisering av Styx och betyder 'från Styx', det vill säga från underjorden.

Familj: Lentibulariaceae
Släkte: Utricularia

Köttätande

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lentibularia/utric/utristy.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg