Blekbläddra

Utricularia ochroleuca R. W. Hartm.

Svenska synonym: blekblåsört, blekgul dybläddra

Mellomblærerot Kortsporet Blærerod Kalvasvesiherne Pale Bladderwort Blaßgelber Wasserschlauch

Beskrivning. Blekbläddra är en vattenlevande, flerårig ört med fångstblåsor dels på särskilda bleka skott dels på en del av de gröna bladskotten. Den blommar i juli-augusti, blommorna sitter enstaka eller få tillsammans i toppen av en ungefär två decimeter hög stängel. Blommorna är blekgula och tvåläppiga. Underläppen är en knapp centimeter lång och har flata eller nedvikta kanter, sporren är kort och konisk och ungefär hälften så lång som underläppen.
Blekbläddra karaktäriseras, liksom dybläddra (U. intermedia), av blommor med kort sporre, samt att en del av de gröna bladskotten saknar fångstblåsor. Dybläddra skiljs genom att blåsorna enbart sitter på speciella bleka skott, samt att blommornas sporre är ungefär lika lång som underläppen. Blekbläddra är dock mest lik arten sumpbläddra (U. stygia) som skiljer sig genom blommor med längre underläpp med flata eller något uppvikta kanter. De två arterna skiljs dock säkrast på håren på insidan av fångstblåsorna som hos blekbläddra bildar en spetsig vinkel mellan de längre och de kortare håren och hos sumpbläddra en trubbig vinkel.

Utbredning. Blekbläddra är sällsynt men har en vid utbredning, från Skåne till Torne Lappmark. Den växer näringsfattigt och blött, vanligen bland vitmossor (Sphagnum) i gungflyn. Första fynduppgift är från Tönshammarsjön i Hälsingland och publicerades av Robert Hartman i artikeln De svenska arterna af slägtet Utricularia (Botaniska Notiser 1857), enligt Nordstedt (1920). I artikeln beskrivs arten som ny för vetenskapen. Flera av Hartmans insamlade exemplar finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och ett av dem kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet ochroleuca kommer av grekiskans okhros (blek) och leukos (vit), namnet syftar på blomfärgen.

Familj: Lentibulariaceae
Släkte: Utricularia

Köttätande
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"U. ochroleuca n. sp. - Foliis distichis, laciniis planis plus minus parce vesiculiferis, labio corollæ superiore palatum inflatum bis superante, calcare brevi conico a labio inferiore descendente. Jul. Aug.
    Hab. in aqua stagnante paludum. Hucusque lecta in paludosis haud procul a lacu Tönshammarsjön par. Skog Helsingiæ australis."

Ur De svenska arterna af slägtet Utricularia av R. Hartman (Botaniska Notiser 1857)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lentibularia/utric/utrioch.html
Senaste uppdatering: 17 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg