Dvärgbläddra

Utricularia minor L.

Svenska synonym: dvärgblåsört

Småblærerot Liden Blærerod Pikkuvesiherne Blöðrujurt Lesser Bladderwort Kleiner Wasserschlauch

Dvärgbläddra

Beskrivning. Dvärgbläddra är en ganska liten och späd, friflytande vattenväxt med en till två centimeter breda skott. Bladen är mycket finflikiga med hårfina flikar och utspridda fångstblåsor. Dvärgbläddra blommar från juni till augusti med små blommor som sitter på en decimeterhög tunn stängel. Kronan är blekgul och har en mycket kort sporre. Frukten är en kapsel.
Dvärgbläddrans små tunna skott och dess små bleka blommor gör att den inte liknar någon av de andra arterna i släktet bläddror (Utricularia).

Dvärgbläddra

Utbredning. Dvärgbläddra förekommer i nästan hela landet utom i de nordligaste fjälltrakterna. Den är vanlig i små näringsfattiga vatten, i myrgölar och på gungflyn. Första fynduppgift är från Märtaberg i Dalarna och publicerades 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet minor betyder liten.

Familj: Lentibulariaceae
Släkte: Utricularia

Norden
Norra halvklotet
Köttätande

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lentibularia/utric/utrimin.html
Senaste uppdatering: 17 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg