Dybläddra

Utricularia intermedia Hayne

Svenska synonym: dyblåsört, mellanblåsört

Gytjeblærerod Storlæbet Blærerod Rimpivesiherne Intermediate Bladderwort Mittlerer Wasserschlauch

Dybläddra

Beskrivning. Dybläddra är en ganska småväxt art med gröna flata skott utan fångstblåsor och vita klorofyllfria skott med fångstblåsor. De gröna skotten ligger utbredda på marken, medan de blåsbärande skotten ligger nedsänkta i underlaget. Dybläddra blommar i juli-augusti med klargula blommor. Kronan har platt läpp och lång sporre som ligger tryckt mot läppens undersida.
Dybläddra känns lätt igen på sina platta ljusgröna skott som ligger utbredda på torv eller dy. Den liknar blekbläddra (U. ochroleuca) och sumpbläddra (U. stygia), men båda har nedvikta kanter på blommans läpp och dessutom fångstblåsor även på de gröna skotten.

Skott av dybläddra

Utbredning. Dybläddra förekommer i hela landet utom i de nordligaste fjälltrakterna. Den är ganska vanlig på blöt torv och dy, i gungflyn, myrar och längs stränder. Första fynduppgift är från 'Calatzelf' i Lule Lappmark och publicerades 1737 (Nordstedt 1920).

Fångstblåsor

Etymologi. Artnamnet intermedia betyder intermediär, mellanstående och kommer av latinets inter (mellan) och medium (mitt). Namnet syftar på att arten i storlek står mellan vattenbläddra (U. vulgaris) och dvärgbläddra (U. minor).

Familj: Lentibulariaceae
Släkte: Utricularia

Norden
Norra halvklotet
Köttätande

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lentibularia/utric/utriint.html
Senaste uppdatering: 17 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg