Bestämningsnyckel

Utricularia L. - Vattenbläddror

1. Blommor stora med tydlig sporre, läpp omkring en centimeter. Bladflikar med fina tagglika hår i kanten.
---2
1. Blommor små utan tydlig sporre, läpp omkring en halv centimeter. Bladflikar släta i kanten.
---dvärgbläddra (U. minor)

2. Storväxta arter med breda skott. Alla blad försedda med fångstblåsor
---3
2. Mindre arter med smala skott. En del blad utan fångstblåsor.
---4

3. Blommornas läpp platt. Blomskaft krokiga efter blomningen. Bladkanternas borst sitter oftast på ett kort utskott.
---sydbläddra (U. australis)
3. Blommornas läpp med nedvikta kanter. Blomskaft rakt efter blomningen. Bladkanternas borst sitter oftast inte på något utskott.
---vattenbläddra (U. vulgaris)

4. De gröna bladen saknar fångstblåsor, bladflikar trubbiga. Blommornas sporre ungefär lika lång som läppen.
---dybläddra (U. intermedia)
4. Vissa av de gröna bladen har fångstblåsor, bladflikar uddspetsiga. Blommornas sporre hälften så lång som läppen.
---5

5. Blommor gula med något rödaktig ton. Läppen platt eller med något uppvikta kanter. Bladflikar med två, till sju borstförsedda tänder.
---sumpbläddra (U. stygia)
5. Blommor blekgula. Läppen platt eller med nedvikta kanter. Bladflikar utan eller med upp till fem borstförsedda tänder.
---blekbläddra (U. ochroleuca)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lentibularia/utric/nyckel.html
Senaste uppdatering: 10 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg