Thymus L.

Timjan

Beskrivning. Lågväxta, kryddoftande dvärgbuskar eller ris, ofta krypande. Blad enkla, hela, ibland med inrullad kant. Blommor i fåblommiga kransar. Foder tvåläppigt, överläpp med tre korta flikar, underläpp med två långa flikar. Krona tvåläppig, kronpip rak, överläpp platt, ganska kort, hel eller mycket grunt kluven, underläpp treflikig. Ståndare fyra, yttre ståndarnas knappar utskjutande ur kronan.
Kromosomtal: 2n=24 (backtimjan), 2n=28 (stortimjan), 2n=30 (kryddtimjan).

Etymologi. Släktnamnet Thymus kommer av grekiskans thymos eller thymon, namnet användes redan av Aristoteles om timjan.

Släktet har omkring 350 arter varav två, backtimjan (T. serpyllum) och stortimjan (T. pulegioides), är inhemska i Sverige. Arten kryddtimjan (T. vulgaris), eller timjan som den ofta kallas, är en ofta odlad kryddväxt som ibland kan påträffas förvildad. Citrontimjan (T. x citriodorus 'Aureus') är en förädlad citrondoftande hybrid mellan arterna stortimjan och kryddtimjan.
Draktimjan är ett annat namn på rysk drakblomma (Dracocephalum thymiflorum) som är en art ur släktet drakblommor (Dracocephalum).

Familj: Lamiaceae

Arter:
backtimjan (T. serpyllum)
kryddtimjan (T. vulgaris)
stortimjan (T. pulegioides)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/thymu/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg