Kryddtimjan

Thymus vulgaris L.

Svenska synonym: timjan, trädgårdstimjan

Kryddertimian Almindelig Timian, Have-Timian Tarha-ajuruoho, Timjami Garden Thyme Echter Thymian

Kryddtimjan Beskrivning. Kryddtimjan är en tuvbildande, risigt förgrenad dvärgbuske som kan bli ett par decimeter hög. Grenarna är vanligen upprätta och är inte rotslående. Bladen är smalt avlånga med filthåriga undersidor och inrullade bladkanter. Kryddtimjan blommar från juli till september, blommorna är blekt rosavioletta och sitter i kransar i en axlik ställning. Blomman har tvåläppigt foder, tvåläppig krona, samt fyra ståndare.
De i Sverige vildväxande arterna backtimjan (T. serpyllum) och stortimjan (T. pulegioides) är båda nedliggande med rotslående stjälkar, samt har platta, ovala blad som inte är filthåriga på undersidan.

Kryddtimjan

Utbredning. Kryddtimjan är en i Sverige odlad art som ursprungligen hör hemma i västra Medelhavsområdet. Den kan ibland förvildas från odling och har på Öland blivit helt naturaliserad. På väldränerad mark kan den vara härdig upp i Mellansverige. Första fynduppgift som förvildad är från Öland och publicerades 1938 (Hylander 1971).

Användning. Kryddtimjan odlas som kryddväxt och är den timjan som används i matlagning. Av kryddtimjan utvinns också timjanolja som används vid parfymframställning.

Etymologi. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Thymus

Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/thymu/thymvul.html
Senaste uppdatering: 28 spetember 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg