Stortimjan

Thymus pulegioides L.

Vetenskapliga synonym: T. chamaedrys Fr., T. pulegioides L. ssp. chamaedrys (Fr.) Gusul., T. serpyllum L. ssp. chamaedrys (Fr.) Celak.
Svenska synonym: bredtimjan

Bakketimian Bredbladet Timian Nurmiajuruoho Large Thyme Feld-Thymian, Gemeiner Thymian

Stortimjan Beskrivning. Stortimjan är en flerårigt ris med nedliggande till uppstigande stjälkar, rödvioletta blommor och motsatta, rundade blad. Hela växten är kryddoftande. De skarpkantiga stjälkarna har håriga kanter och är förvedade nertill. Bladen är ovala, platta och upp till en centimeter långa, de är kala eller kan ibland vara håriga i kanten vid basen av bladet. Stortimjan blommar i juli-augusti, blommorna sitter i kransar med de nedre skilda från de övre. Kronan är rödviolett och tvåläppig med utskjutande ståndare.
Stortimjan liknar backtimjan (T. serpyllum), den senare skiljs bland annat genom sin trubbkantiga stjälk som är jämnt hårig runt om, vanligen mindre blad, samt tätt sittande blomkransar som bildar ett huvud.

Stortimjan

Utbredning. Stortimjan förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige. Den växer på öppen mark, ofta i torrbackar och vägkanter. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1814 (Nordstedt 1920).

Stjälkens hårighet

Användning. Stortimjan odlas ibland som prydnadsväxt i stenpartier eller som marktäckare.

Etymologi. Artnamnet pulegioides syftar på pulegium som är det latinska artepitetet hos polejmynta (Mentha pulegium), namnet betyder 'lik polejmynta'.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Thymus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/thymu/thympul.html
Senaste uppdatering: 28 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg