Teucrium L.

Gamandrar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälk upprätt, enkel eller grenig. Blad motsatta, skaftade eller oskaftade, enkla med tandad kant eller dubbelt parflikiga. Blommor i fåblommiga gyttringar i bladvecken eller i gles, toppställd, klaselik samling. Foder tionervigt, oregelbundet femflikigt. Krona tvåläppig, blekgul eller rosaröd, överläpp reducerad, underläpp med stor mittflik. Ståndare fyra, utskjutande, kortare än underläppen. Delfrukter äggformade.
Kromosomtal: 2n=32, 34 (lundgamander).

Etymologi. Släktnamnet Teucrium kommer av grekiskans teukrion som var ett namn på en kransblommig växt (Lamiaceae) hos Theofrastos, 300 f. Kr. Troligen är släktet uppkallat efter Telamons son Teukros som var en berömd bågskytt under det trojanska kriget.

Släktet har 100 arter, men bara arten lökgamander (T. scordium) är inhemsk i Sverige. Ytterligare tre arter har påträffats förvildade eller naturaliserade, druvgamander (T. botrys), lundgamander (T. scorodonia) och gamander (T. chamaedrys).

Familj: Lamiaceae

Arter:
druvgamander (T. botrys)
lundgamander (T. scorodonia)
lökgamander (T. scordium)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/teucr/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg