Druvgamander

Teucrium botrys L.

Drue-Kortlæbe Cut-leaved Germander Trauben-Gamander

Beskrivning. Druvgamander är en lågväxt, ettårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är upprätt och grenig. Bladen är dubbelt parflikiga med smala bladflikar. Druvgamander blommar under sommaren och hösten, från juli till september rosaröda blommor. Kronan är tvåläppig, med starkt reducerad överläpp och treflikad underläpp med en mycket stor mittflik.
Druvgamander kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Druvgamander förekommer bara på Gotland, den växer på torr och kalkrik mark. Arten hör ursprungligen hemma i Centraleuropa. Första fynduppgift publicerades 1955 utan lokaluppgift, enligt Hylander (1971) syftar uppgiften på ett fynd som gjordes av E. Th. Fries på Gotland 1945.

Etymologi. Artnamnet botrys är grekiska och betyder druva.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Teucrium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/teucr/teucbot.html
Senaste uppdatering: 27 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg