Humlesuga

Stachys officinalis (L.) Trevis.

Vetenskapliga synonym: Betonica officinalis L., Stachys betonica Benth.
Svenska synonym: humlesyska, läkebetonika

Betonie Betonie Rohtopähkämö Betony Heil-Ziest

Humlesuga Beskrivning. Humlesuga är en ganska högväxt, flerårig ört som kan bli nästan en meter hög. Stjälken är upprätt med få bladpar och har nedtill en basal bladrosett. Bladen är utdraget ovala med trubbigt tandad kant. Rosettbladen är långt skaftade och har mer eller mindre hjärtlik bas, stjälkbladen är kortskaftade. Humlesuga blommar i juli-augusti med purpurfärgade eller sällan vita eller blekröda blommor. Blommorna sitter i ett kort ax som består av tätt sittande blomkransar. Fodret är femflikigt och har tio otydliga nerver. Den tvåläppiga kronan blir bara omkring 1,5 centimeter lång, den har hel överläpp, treflikad underläpp och en kronpip som är kal inuti.
Humlesuga kan knappast förväxlas med andra arter, utom möjligen med den odlade arten praktbetonika (S. macrantha) som dock har betydligt bredare blad och större blommor.

Humlesuga

Utbredning. Humlesuga är mycket sällsynt och är bara funnen på ett fåtal platser i södra och mellersta Sverige, vanligen i hagmarker. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Linné 1741, arten finns dock omnämnd redan under medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. Humlesuga var förr en läkeväxt men redan år 1755 skriver Linné att den används allt mer sällan.

Etymologi. Artnamnet officinalis kommer av latinets officina (verkstad, apotek) och syftar på artens användning som läkeväxt.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Stachys

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Örten har fordom blifwit nyttjad, men är nu aldeles utur bruk: gör färsk yrhet och dammet wid dess stötning, nysande: bör försökas i modersjuka."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/stach/stacoff.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg