Lammöron

Stachys byzantina K. Koch

Vetenskapliga synonym: S. lanata Jacq., S. olympica auct.
Svenska synonym: ullsyska

Lammeøyre Lammeøre Nukkapähkämö Lamb's-ear Filz-Ziest

Lammöron Beskrivning. Lammöron är en flerårig, tätt vitluden ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Arten har utlöpare och bildar stora bestånd med många vegetativa bladrosetter. Stjälkarna är upprätta till uppstigande och har motsatta blad. Bladen är ovala, skaftade och kraftigt ullhåriga. Lammöron blommar i juli-augusti med vanligen ljust rödvioletta blommor. Blommorna sitter i kransar som bildar täta, toppställda, axlika blomställningar.
Lammöron kan inte förväxlas med andra arter.

Lammöron Utbredning. Lammöron är en odlad art som ibland förekommer förvildad, den påträffas vanligen i vägkanter och i torr gräsmark i närheten av bebyggelse. Arten hör ursprungligen hemma i sydvästra Asien, men är härdig i nästan hela Sverige. Första fynduppgift som förvildad är från Gotland och publicerades i artikeln Tre kulturflyktingar på Gottland (Svensk Botanisk Tidskrift 11, 1917) av K. Johansson (Hylander 1971).

Lammöron, blad Användning. Lammöron odlas som prydnadsväxt i trädgårdar, den har utlöpare och bildar stora bestånd varför den passar bra som marktäckare. Flera namnsorter förekommer i odling, en del av dessa blommar inte utan odlas endart för bladverket.

Etymologi. Artnamnet byzantina kommer av latinets Byzantium (Istanbul) och betyder 'från Istanbul'. Det svenska namnet lammöron syftar på de mjuka, ullhåriga bladen.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Stachys

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/stach/stacbyz.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg