Åkersyska

Stachys arvensis (L.) L.

Småsvinerot Ager-Galtetand Rikkapähkämö Field Woundwort Acker-Ziest

Åkersyska Beskrivning. Åkersyska är en ettårig ört som vanligen bara blir upp till tre decimeter hög. Stjälken är uppstigande till upprätt, grenig, samt glest och utspärrat hårig. Bladen sitter motsatta och är skaftade, de har en äggrund bladskiva med grunt naggad kant. Åkersyska Åkersyska blommar under sommaren och hösten. Blommorna är blekt röda eller sällan vita och sitter i fåblommiga kransar. Kronan är tvåläppig och liten, bara upp till åtta millimeter lång.
Åkersyska och gulsyska (S. annua) är de enda ettåriga arterna i släktet, den sistnämnda skiljs genom större, blekgula blommor och avlånga blad med killik bas.

Åkersyska Utbredning. Åkersyska förekommer sparsamt till sällsynt i Sydsverige, den växer på öppen, sandig mark, i åkrar och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Leche år 1744 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet arvensis kommer av latinets arvum (åker) och betyder 'växer på åkrar'.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Stachys

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer bland Säden i åkrar i synnerhet sådane som bestå af sandmylla i Skåne. Man wet icke hwartil den tjenar."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/stach/stacarv.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg