Gulsyska

Stachys annua (L.) L.

Orientsvinerot Enårig Galtetand Keltapähkämö Annual Yellow-woundwort Einjähriger Ziest

Beskrivning. Gulsyska är en ettårig ört med gulvita tvåläppiga blommor. Stjälken är upprätt, vanligen bara upp till tre decimeter hög, grenig och korthårig. Bladen är långsmala med killik bas och grunt naggad kant, de nedre bladen är skaftade. Gulsyska blommar under sommaren och hösten med gulvita blommor som sitter i fåblommiga kransar. Kronan är över en centimeter lång.
Gulsyska är tillsammans med åkersyska (S. arvensis) den enda ettåriga arten i släktet. Den sistnämnda skiljs genom vanligen rödaktiga, mindre blommor och äggrunda blad.

Utbredning. Gulsyska är sällsynt och förekommer vanligen tillfälligt på åkrar eller ruderatmark i Sydsverige. Första fynduppgift är från Getå, Östergötland och publicerades 1892 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet annua kommer av latinets annus (år) och syftar på att arten är ettårig.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Stachys

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/stach/stacann.html
Senaste uppdatering: 3 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg