Bestämningsnyckel

Stachys L. - Syskor

1. Ettåriga lågväxta örter, upp till tre decimeter höga.
---2
1. Fleråriga medelstora till högväxta örter, vanligen mer än tre decimeter höga.
---3

2. Krona gulvit, över en centimeter lång. Blad långsmala, med killik bas.
---gulsyska (S. annua)
2. Krona vanligen rödaktig, sällan vit, upp till åtta millimeter lång. Blad äggrunda.
---åkersyska (S. arvensis)

3. Hela örten vitt ullhårig.
---lammöron (S. byzantina)
3. Ört ej vitullig.
---4

4. Blad oskaftade eller mycket kort skaftade.
---knölsyska (S. palustris)
4. Åtminstone nedre blad långt skaftade.
---5

5. Illaluktande ört. Blad brett hjärtlika, vanligen spetsiga. Blomställning ganska gles.
---stinksyska (S. sylvatica)
5. Ej illaluktande. Blad smalt hjärtlika, vanligen trubbiga. Blomställning tät.
---humlesuga (S. officinalis)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/stach/nyckel.html
Senaste uppdatering: 3 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg