Scutellaria L.

Frossörter

Beskrivning. Fleråriga, små till medelstora örter. Stjälk enkel eller grenig. Blad kort- eller långskaftade, bladskiva äggrund till avlång, med grunt naggad till tandad kant. Blommor två och två i bladvecken, ensidigt vända. Foder tvåläppigt, utan flikar, överläpp med sköldlik puckel. Krona blå eller rosa, tvåläppig med lång kronpip.
Kromosomtal: 2n=16, 28 (frossört), 2n=28 (småfrossört), 2n=c. 32 (toppfrossört), 2n=34 (stor frossört).

Etymologi. Släktnamnet Scutellaria kommer av latinets scutum (sköld) och scutella (skål), vilket skall syfta på fodrets överläpp som har en sköldlik utväxt.

Släktet har omkring 350 arter varav fyra förekommer i Sverige. Bara frossört (S. galericulata) är vanlig medan de två arterna småfrossört (S. minor) och toppfrossört (S. hastifolia) är sällsynta. Den fjärde arten, stor frossört (S. altissima), är en odlad prydnadsväxt som ibland förekommer förvildad.

Familj: Lamiaceae

Arter:
frossört (S. galericulata)
småfrossört (S. minor)
stor frossört (S. altissima)
toppfrossört (S. hastifolia)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/scute/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg