Småfrossört

Scutellaria minor Huds.

Svenska synonym: liten frossört

Dvergskjoldberar Liden Skjolddrager Lesser Skullcap Kleines Helmkraut

Småfrossört Beskrivning. Småfrossört är en lågväxt ört som bara blir upp till en decimeter hög. Stjälken har motsatta ovala blad med helbräddade kanter. Småfrossört blommar från juli till september med rosa blommor som sitter två och två i bladvecken. Blommorna är små, mindre än en centimeter långa, tvåläppiga och rosa eller blekt rödlila med mörkare fläckar.
Småfrossört kan inte förväxlas med andra frossörter (Scutellaria). De andra arterna i släktet är större och har blå blommor som är mer än en centimeter långa. Småfrossört kan korsa sig med frossört (S. galericulata) om de förekommer tillsammans.

Småfrossört

Utbredning. Småfrossört är mycket sällsynt och förekommer bara på ett fåtal lokaler i västra Skåne. Den växer i kärr och på fuktiga hedar. Det är en oceanisk art som närmast förekommer i nordvästra Tyskland, Holland, Belgien och England. Första fynduppgift är från Skåne, där den hittades av Nils Dahlbeck år 1944, fyndet publicerades av Rickman i Botaniska Notiser samma år.

Etymologi. Artnamnet minor betyder liten.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Scutellaria

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/scute/scutmin.html
Senaste uppdatering: 28 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg