Toppfrossört

Scutellaria hastifolia L.

Toppskjoldberar Spydbladet Skjolddrager Keihäsvuohennokka Norfolk Skullcap Spießblättriges Helmkraut

Toppfrossört Beskrivning. Toppfrossört är en flerårig ört som kan bli nästan halvmeterhög. Bladen är helbräddade, åtminstone i den yttre hälften, och har spjutlik eller ibland tvär bas. Toppfrossört blommar från juli till september med klarblå blommor som är längre än stödbladen. Blommorna är ensidigt vända och sitter parvis i övre delen av stjälken. Fodret är körtelhårigt.
Toppfrossört kan förväxlas med den betydligt vanligare arten frossört (S. galericulata), den senare har dock blommor som är kortare än stödbladen, hjärtlik eller rundad bladbas, samt foder utan körtelhår.

Toppfrossört

Utbredning. Toppfrossört är vanlig på Öland och Gotland, men den förekommer också sällsynt längs kusten från Skåne till Uppland. Den är kustbunden och växer vanligen på stenig, fuktig mark vid havsstränder. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hastifolia kommer av latinets hasta (lans, spjut) och folium (blad), namnet betyder 'med spjutformiga blad'.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Scutellaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/scute/scuthas.html
Senaste uppdatering: 28 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg