Frossört

Scutellaria galericulata L.

Svenska synonym: getnos, vanlig frossört

Skjoldberar Almindelig Skjolddrager Luhtavuohennokka Skullcap Sumpf-Helmkraut

Frossört

Beskrivning. Frossört är en flerårig ört som kan bli upp till en halv meter hög. Stjälken är ogrenad eller grenad och mer eller mindre hårig. Bladen sitter motsatta och är kort skaftade, lansettlika med rundad eller hjärtlik bladbas och fint naggsågad kant. Frossört blommar i juli-augusti med klarblå, nästan rörformade blommor som sitter två och två i bladvecken. Blommorna är ensidigt vända och betydligt kortare än stödbladen. Fodret är kalt eller Frossört finhårigt och saknar körtelhår. Kronan är tvåläppig och en till två centimeter lång, den är vanligen rent blå men kan ibland vara vit eller rosa.
Frossört liknar den sällsynta arten toppfrossört (S. hastifolia), den senare har dock blad med spjutlik bladbas, blommor som är längre än stödbladen, samt körtelhåriga foder. Hybrider med den sällsynta rosablommiga arten Frossört småfrossört (S. minor) kan uppstå om arterna växer tillsammans.

Utbredning. Frossört är vanlig i hela landet, i fjälltrakterna förekommer den dock mer sparsamt. Den växer alltid på fuktig mark, till exempel i kärrkanter och på stränder. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Frossört

Användning. Frossört ansågs förr vara verksam mot frossa och såldes på apotek under namnet Tertianaria herba (Nyman 1867).

Etymologi. Artnamnet galericulata är en diminutiv form av latinets galerus (mössa, hatt) och syftar liksom släktnamnet på fodrets speciellt byggda överläpp. Svenska namnet frossört av att den förr användes mot frossa.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Scutellaria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"De gamle botanisterna (DALECHAMP) kallade örten Lysimachia galericulata, troligen med hänsyn till blombihanget (liksom en slags hjelmmössa, galera), hvilket namn den sedan bibehållit (slägtnamnet påminner om samma bihang såsom en liten ryggsköld, scutellum, åt fodret). Fordom ansågs den mycket verksam mot tredjedags-frossan, och benämndes på apoteken Tertianaria herba (Frossört). Dess vanliga folknamn är Getnos."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/scute/scutgal.html
Senaste uppdatering: 28 februari 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg