Bestämningsnyckel

Scutellaria L. - Frossörter

1. Liten ört. Krona blekt rosa, med mörkare fläckar, knappt en centimeter lång.
---småfrossört (S. minor)
1. Små till storväxta örter. Krona blå, en till två centimeter lång.
---2

2. Storväxt, upp till en meter hög. Blad tydligt skaftade, med grovt trubbtandad kant.
---stor frossört (S. altissima)
2. Små till medelstora örter, upp till fem decimeter höga. Blad nästan oskaftade, med fint naggsågad kant.
---3

3. Blommor samlade nedom stjälktoppen, betydligt kortare än de nedre stödbladen. Bladbas rundad eller hjärtlik. Foder kalt eller finhårigt, utan körtelhår.
---frossört (S. galericulata)
3. Blommor samlade i stjälktoppen, längre än stödbladen. Bladbas spjutlik. Foder körtelhårigt.
---toppfrossört (S. hastifolia)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/scute/nyckel.html
Senaste uppdatering: 3 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg