Satureja L.

Harmyntor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, håriga örter. Stjälkar vanligen upprätta, enkla eller nertill greniga. Blad motsatta, avlånga eller äggrunda, med naggad eller glest tandad kant. Blommor i få- eller mångblommiga kransar. Foder tvåläppigt, överläpp med tre korta flikar, underläpp med två längre flikar. Krona rosaröd eller blåviolett, tvåläppig med treflikad underläpp. Ståndare fyra, ståndarknappar hopstående. Delfrukter omkring en millimeter långa, kala.
Kromosomtal: 2n=18 (harmynta), 2n=20 (bergmynta).

Etymologi. Släktnamnet Satureja användes redan av Ovidius om en kransblommig växt (Lamiaceae).

Släktet har 30 arter, bara de två arterna bergmynta (S. vulgaris) och harmynta (S. acinos) förekommer i Sverige. Bergmynta är flerårig och har rosenröda blommor i mångblommiga täta kransar, och harmynta är oftast ettårig och har blåvioletta blommor i fåblommiga kransar.
Sommarkyndel (S. hortensis), eller kyndel som den också kallas, är en ettårig sydeuropeisk art som odlas som kryddväxt, liksom den fleråriga vinterkyndeln (S. montana). Rosenmynta (S. grandiflora) förekommer ibland i odling och har tillfälligt påträffats förvildad.

Familj: Lamiaceae

Arter:
bergmynta (S. vulgaris)
harmynta (S. acinos)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/satur/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg