Harmynta

Satureja acinos (L.) Scheele

Vetenskapliga synonym: Acinos arvensis (Lam.) Dandy, Calamintha acinos (L.) Clairv., Clinopodium acinos (L.) Kuntze
Svenska synonym: hartimjan

Bakkemynte Voldtimian Ketokäenminttu Basil Thyme Feld-Steinquendel

Harmynta Beskrivning. Harmynta är en aromatiskt doftande, oftast ettårig ört som kan bli knappt två decimeter hög. Stjälken är upprätt och grenar sig från basen. Bladen är korta, drygt en centimeter, ovala med glest sågtandad kant. Harmynta blommar under sommaren, från juni till augusti, med små blåvioletta blommor som sitter samlade i glesblommiga kransar. Kronan är tvåläppig och blir bara upp till en centimeter lång. I frukt har fodren en säcklik utvidgning på undersidan, något som är typiskt för arten.
Harmynta Den andra arten i släktet, bergmynta (S. vulgaris), är flerårig och till alla delar större, samt har rosenröda blommor som sitter många tillsammans i tätblommiga kransar.

Harmynta Utbredning. Harmynta förekommer i södra och mellersta Sverige och är ganska vanlig i kalkrika områden. Den växer på torrbackar, berghällar och andra typer av torr och öppen mark. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum år 1658, men arten är känd redan under medeltiden (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet acinos kommer av grekiskans akinos (väldoftande växt).

Familj: Lamiaceae
Släkte: Satureja

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Harmynta. Wäxer i torra ängar, på backar o. s. w. Den har en angenäm fast ej stark luckt, och nyttjas på några ställen i Norrige af bönderne i stället för Timjan på mat."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/satur/satuaci.html
Senaste uppdatering: 10 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg