Kranssalvia

Salvia verticillata L.

Kranssalvie Krans-Salvie Kiehkurasalvia Whorled Clary Quirlblütiger Salbei

Kranssalvia Beskrivning. Kranssalvia är en flerårig, hårig ört med rödvioletta blommor som sitter i mångblommiga, väl åtskilda kransar. Stjälken är upprätt, upp till åtta decimeter hög, och vanligen grenig från basen. Bladen är skaftade och sitter motsatta, bladskivan är hjärtlik med grovt sågtandad kant, ofta finns ett par bladflikar på skaftet av de nedre bladen. Kranssalvia blommar i juli-augusti med rödvioletta blommor som sitter i tydligt åtskilda kransar, med talrika blommor i varje krans. Blomfodret är tvåläppigt och ofta rödaktigt. Blomkronan är tvåläppig och ganska liten, bara upp till en och en halv centimeter lång, med en nästan platt överläpp och ett långt utskjutande stift.
Kranssalvia skiljs från de andra arterna i släktet salvior (Salvia) på de små blommorna med nästan platt överläpp, de tätblommiga, väl åtskilda blomkransarna, samt de hjärtformade bladen som vanligen har ett par bladflikar på skaftet.

Utbredning. Kranssalvia förekommer mycket sällsynt i ett fåtal landskap i södra Sverige. Den har varit mer spridd men har försvunnit från de flesta av sina växtplatser. Den växer vanligen i vägkanter, på banvallar och ruderatmark. Arten hör ursprungligen hemma i bergstrakter i Sydeuropa och västra Asien. Första fynduppgift är från Linköping, Östergötland och publicerades 1792 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet verticillata kommer av latinets verticillus (ledkota) och betyder ledad eller kransställd.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Salvia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/salvi/salvver.html
Senaste uppdatering: 28 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg