Stäppsalvia

Salvia nemorosa L.

Vetenskapliga synonym: S. sylvestris auct.

Steppesalvie Småblomstret Salvie Lehtosalvia Balkan Clary Hain-Salbei

Stäppsalvia Beskrivning. Stäppsalvia är en flerårig, medelstor ört som kan bli drygt en halv meter hög. Stjälken är upprätt och har motsatta avlånga blad med grovt naggad kant. Stäppsalvia blommar vanligen i juni-juli med blåvioletta blommor som sitter i fåblommiga kransar i en tät, långsmal, axlik ställning. Kronan är liten, bara upp till en och en halv centimeter lång, och tvåläppig med välvd överläpp och utskjutande stift.
Stäppsalvia kan korsa sig med ängssalvia (S. pratensis), hybriden kallas skogssalvia (S. x sylvestris) och kan lokalt vara vanligare än föräldraarterna. Arten ängssalvia skiljs genom större, blå blommor som är två till tre centimeter långa. Den småblommiga arten kranssalvia (S. verticillata) skiljs genom breda, hjärtformade blad och rödvioletta blommor som sitter i mångblommiga, väl åtskilda kransar.

Utbredning. Stäppsalvia förekommer mycket sällsynt i södra Sverige och är oftast bara tillfällig. Arten, som hör hemma i Öst- och Centraleuropa, är hos oss vanlig i odling och kan ibland förvildas nära bebyggelse. Första fynduppgift är från Malmö och Lund, Skåne och publicerades 1903 (Hylander 1971).

Användning. Stäppsalvia odlas som prydnadsväxt i rabatter, flera olika namnsorter finns i handeln.

Etymologi. Artnamnet nemorosa kommer av latinets nemus (lund) och betyder 'växer i lundar'.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Salvia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/salvi/salvnem.html
Senaste uppdatering: 28 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg