Klibbsalvia

Salvia glutinosa L.

Klæbrig Salvie Sticky Clary Klebriger Salbei

Klibbsalvia Beskrivning. Klibbsalvia är en flerårig, körtelhårig ört med gula blommor i axlika ställningar. Stjälken är upprätt och har stora skaftade blad med spetsigt äggrund bladskiva och tandad kant, bladbasen är hjärt- eller pillik. Hela växten är klibbig. Klibbsalvia blommar i juli-augusti med stora blekgula blommor som sitter i fåblommiga kransar i långa axlika ställningar. Både blomfodret och kronan är tvåläppiga. Blomkronan är tre till fyra centimeter lång, har en Klibbsalvia välvd överläpp och ett utskjutande stift.
Klibbsalvia kan inte förväxlas med andra arter, de andra arterna i släktet salvior (Salvia) har blå eller violetta blommor.

Klibbsalvia

Utbredning. Klibbsalvia förekommer förvildad på Kullaberg i Skåne, men har även påträffats i andra landskap. Den hör ursprungligen hemma i Central- och Sydeuropas bergstrakter. Första fynduppgift är från Kullen, Skåne och Klibbsalvia publicerades i artikeln Tre växtfynd från Skåne (Botaniska Notiser 1969) av Örjan Nilsson (Hylander 1971).

Användning. Klibbsalvia förekommer sällsynt i odling.

Etymologi. Artnamnet glutinosa kommer av latinets gluten (kåda, lim) och betyder klibbig, namnet syftar på de klibbiga körtelhåren.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Salvia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/salvi/salvglu.html
Senaste uppdatering: 29 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg