Prunella L.

Brunörter

Beskrivning. Fleråriga, vanligen lågväxta örter. Stjälkar upprätta med motsatta blad. Blad hela, eller med övre blad flikiga. Blommor i toppställda axlika samlingar, blommornas stödblad korta. Foder plattade, tvåläppiga, överläpp med tre foderflikar. Krona violett, sällan rosa eller vitaktig, läppformig, överläpp hjälmlik, underläpp treflikig. Ståndarsträngar med en liten tand nedanför ståndarknappen. Delfrukter släta, slemavsöndrande i vatten.
Kromosomtal: 2n=28.

Etymologi. Släktnamnet Prunella är en latinisering av tyskans namn på brunört, braunelle, vilket kommer av braun (brun).

Släktet har fyra arter. I Sverige förekommer tre arter, arten brunört (P. vulgaris) är vanlig medan de två andra, praktbrunört (P. grandiflora) och flikbrunört (P. laciniata), är sällsynta.

Familj: Lamiaceae

Arter:
brunört (P. vulgaris)
flikbrunört (P. laciniata)
praktbrunört (P. grandiflora)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/prune/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg