Brunört

Prunella vulgaris L.

Svenska synonym: skogshumle, vanlig brunört

Blåkoll Almindelig Brunelle Niittyhumala Blákolla Selfheal Kleine Braunelle

Brunört Beskrivning. Brunört är en flerårig, gleshårig ört som kan bli nästan tre decimeter hög. Stjälken har motsatta hela blad, det översta bladparet är vanligen fäst alldeles under blomställningen. Brunört blommar i juli-augusti med violetta eller ibland rent vita blommor. Blommornas stödblad är ofta brunaktiga och bildar tillsammans med blommorna en nästan huvudlik samling. Blommorna är drygt en centimeter långa.
Brunört Brunört kan förväxlas med den sällsynta arten praktbrunört (P. grandiflora) som dock har större blommor och ett blomax som är fäst en bit ovanför det översta bladparet. De båda arterna kan korsa sig om de växer tillsammans. Vitblommiga exemplar av brunört liknar den mycket sällsynta arten flikbrunört (P. laciniata) som bara är funnen på Gotland, den senare är dock tätt hårig och har flikiga övre blad.

Brunört Utbredning. Brunört är vanlig i hela landet utom i de allra nordligaste fjälltrakterna. Den växer på nästan alla typer av marker. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Brunört, vitblommig Etymologi. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig. Svenska namnet brunört syftar på blommornas ofta brunaktiga stödblad och det äldre namnet skogshumle syftar på blomställningens likhet med humlets (Humulus lupulus) honblomställningar.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Prunella

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bien söka blommorne, och Koen, Fåret och Geten äta Örten, men Hästen ratar den så wäl som Swinet. Allmogen nyttjar den på en del ställen färsk krossad at lägga på sår, med hwad nytta känner jag icke."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/prune/prunvul.html
Senaste uppdatering: 29 juni 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg