Flikbrunört

Prunella laciniata (L.) L.

Svenska synonym: flikbladig brunört, vitbrunört

Flikblåkoll Fligbladet Brunelle Cut-leaved Selfheal Weiße Braunelle

Flikbrunört Beskrivning. Flikbrunört är en flerårig, lågväxt ört som är tätt och fint hårig. Stjälken blir upp till två decimeter hög och har motsatta blad. De övre bladen är grovt tandade eller flikiga och de nedre bladen är hela. Flikbrunört blommar i juli-augusti med krämvita blommor som sitter samlade i toppställda axlika samlingar. Blomman är drygt en centimeter lång.
Flikbrunört kan knappast förväxlas andra arter, utom möjligen med vitblommiga exemplar av brunört (P. vulgaris), den senare är dock gleshårig och har hela övre blad.

Utbredning. Flikbrunört är mycket sällsynt och förekommer bara på Gotland där den växer på kalkrik gräsmark. Dess naturliga utbredningsområde är södra och mellersta Europa. Första fynduppgift är från Gotland, fyndet publicerades 1985 av Bengt Larsson i tidskriften Rindi som ges ut av Gotlands Botaniska Förening. Där omtalas att arten är känd på platsen sedan minst tio år tillbaka och att det är okänt hur den hamnat så långt ifrån sin naturliga hemvist.

Etymologi. Artnamnet laciniata kommer av latinets lacinia (flik) och betyder 'med flikar', namnet syftar på de övre bladen.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Prunella

Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/prune/prunlac.html
Senaste uppdatering: 9 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg