Praktbrunört

Prunella grandiflora (L.) Scholler

Prydblåkoll Storblomstret Brunelle Isoniittyhumala Großblütige Braunelle

Praktbrunört

Beskrivning. Praktbrunört är en lågväxt, flerårig ört som bara blir upp till tre decimeter hög. Bladen sitter motsatta på stjälken och är hela eller glest och grunt naggade. Praktbrunört blommar i juli-augusti med violetta blommor som sitter samlade i toppställda täta samlingar. Blomställningen sitter en bit ovanför det översta bladparet. Blomkronan är stor, drygt två centimeter lång.
Praktbrunört liknar den betydligt vanligare arten brunört (P. vulgaris), men den senare har mindre blommor som bara är en centimeter långa, och det översta bladparet sitter precis under blomställningen. De båda arterna kan också bilda hybrider om de växer tillsammans.

Praktbrunört

Utbredning. Praktbrunört är vanlig på Öland och Gotland, men förekommer också sällsynt i Västergötland. Den växer på alvarmark eller på kalkrika torrbackar. Första fynduppgift är från Gotland där Linné hittade den under sin öländska och gotländska resa år 1741, fyndet publicerades 1745 (Nordstedt 1920).

Praktbrunört

Användning. Praktbrunört odlas ibland som prydnadsväxt och olika namnsorter med rosa eller vita blommor och ibland flikiga blad förekommer.

Etymologi. Artnamnet grandiflora betyder storblommig och kommer av latinets grandis (stor) och flos (blomma).

Familj: Lamiaceae
Släkte: Prunella

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/prune/prungra.html
Senaste uppdatering: 21 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg