Origanum L.

Kungsmyntor

Beskrivning. Fleråriga, aromatiska örter. Stjälk upprätt, grenig. Blad kortskaftade, bladskiva äggrund, fint hårig, med helbräddad eller naggad kant. Blommor i täta huvudlika gyttringar i grenig ställning. Stödblad rödaktiga. Foder med fem likstora flikar. Krona rödviolett, tvåläppig, överläpp platt, underläpp trekluven. Ståndare fyra, utskjutande.
Kromosomtal: 2n=30.

Etymologi. Släktnamnet Origanum kommer av grekiskans oros (berg) och ganon (prydnad).

Släktet har 36 arter. Bara arten kungsmynta (O. vulgare) förekommer i Sverige. Till släktet hör också kryddväxten mejram (O. majorana).

Familj: Lamiaceae

Art:
kungsmynta (O. vulgare)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/origa/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg