Bestämningsnyckel

Lamiaceae - Kransblommiga växter

1. Krona trattformad med fyra nästan likstora flikar.
---2
1. Krona tvåläppig, ibland med reducerad överläpp.
---4

2. Ståndare två. Krona vit.
---strandklor (Lycopus) - 1 art: strandklo (L. europaeus)
2. Ståndare fyra. Krona vanligen blekviolett till rödviolett, sällan vit.
---3

3. Ettårig. Blommor i kransar i ensidig axlik ställning.
---kammyntor (Elsholtzia) - 1 art: kammynta (E. ciliata)
3. Flerårig. Blommor ej i ensidig ställning.
---myntor (Mentha) - 5 arter: bestämningsnyckel

4. Krona utan eller med mycket liten överläpp.
---5
4. Krona med tydlig överläpp.
---6

5. Krona blå.
---sugor (Ajuga) - 3 arter: bestämningsnyckel
5. Krona blekgul eller rosaröd.
---gamandrar (Teucrium) - 3 arter: bestämningsnyckel

6. Blommor med två ståndare.
---salvior (Salvia) - 4 arter: bestämningsnyckel
6. Blommor med fyra ståndare.
---7

7. Foder med två helbräddade läppar, den övre läppen med sköldlik puckel.
---frossörter (Scutellaria) - 4 arter: bestämningsnyckel
7. Foder flikigt, ibland tvåläppigt med treflikad överläpp och tvåflikad underläpp.
---8

8. Foder med tio flikar.
---kransborrar (Marrubium) - 1 art: kransborre (M. vulgare)
8. Foder med färre flikar.
---9

9. Foderflikar olikstora eller oliklånga, eller med ett bihang på de övre flikarna.
---10
9. Foderflikar ungefär likstora och likformiga, utan bihang.
---15

10. Halvbuskar eller ris. Stjälkar vedartade, åtminstone nertill.
---11
10. Ett- till fleråriga örter. Stjälkar ej vedartade.
---12

11. Medelstora halvbuskar. Blommor blåvioletta, i långskaftad axlik blomställning. Ståndare ej utskjutande ur kronan.
---lavendrar (Lavandula) - 1 art: lavendel (L. angustifolia)
11. Lågväxta ris eller dvärgbuskar. Blommor rosa till rödvioletta, ej i långskaftad axlik blomställning. Yttre ståndare utskjutande ur kronan.
---timjan (Thymus) - 3 arter: bestämningsnyckel

12. Kronans överläpp platt.
---13
12. Kronans överläpp hjälmformad.
---14

13. Blommor vitaktiga. Blad citrondoftande.
---melissor (Melissa) - 1 art: citronmeliss (M. officinalis)
13. Blommor blåvioletta eller rosa. Blad ibland aromatiskt doftande, men ej citrondoftande.
---harmyntor (Satureja) - 2 arter: bestämningsnyckel

14. Fodrets överläpp med tre korta flikar. Blommor violetta eller vitaktiga.
---brunörter (Prunella) - 3 arter: bestämningsnyckel
14. Fodrets överläpp med mycket bred mittflik. Blommor blå eller ljusblå.
---drakblommor (Dracocephalum) - 2 arter: bestämningsnyckel

15. Blad djupt handflikiga.
---hjärtstillor (Leonurus) - 1 art: hjärtstilla (L. cardiaca)
15. Blad hela, sällan grunt flikiga.
---16

16. Kronans överläpp platt.
---17
16. Kronans överläpp hjälmformad.
---20

17. Lågväxt ört. Stjälk nedliggande med upprätta, blombärande skott.
---jordrevor (Glechoma) - 1 art: jordreva (G. hederacea)
17. Vanligen medelstora till högväxta örter eller halvbuskar Stjälk upprätt.
---18

18. Halvbuske. Blommor i ensidig axlik ställning.
---isopar (Hyssopus) - 1 art: isop (H. officinalis)
18. Fleråriga örter. Blommor i allsidig ställning.
---19

19. Krona rödviolett. Foder nästan slätt, med otydliga nerver.
---kungsmyntor (Origanum) - 1 art: kungsmynta (O. vulgare)
19. Krona vitaktig eller blå. Foder med 15 nerver.
---nepetor (Nepeta) - 2 arter: bestämningsnyckel

20. Kronans underläpp med knölar vid pipöppningen.
---dån (Galeopsis) - 5 arter: bestämningsnyckel
20. Kronans underläpp utan knölar vid pipöppningen.
---21

21. Kronans underläpp med rundat tvådelad (orrstjärtslik) mittflik och två oansenliga sidoflikar.
---plistrar (Lamium) - 5 arter: bestämningsnyckel
21. Kronans underläpp med tydliga sidoflikar.
---22

22. Foder med tio tydliga nerver.
---bosyskor (Ballota) - 1 art: bosyska (B. nigra)
22. Foder med otydliga nerver.
---23

23. Kronans underläpp med spetsiga sidoflikar. Blad vanligen vitfläckiga.
---gulplistrar (Lamiastrum) - 1 art: gulplister (L. galeobdolon)
23. Kronans underläpp med trubbiga sidoflikar. Blad gröna, ej vitfläckiga.
---syskor (Stachys) - 6 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg