Nepeta L.

Nepetor

Beskrivning. Fleråriga, grågröna, håriga örter. Stjälk upprätt. Blad runda till avlånga, tandade, ibland med hjärtlik bas. Blommor tvåkönade, samlade i axlika ställningar i grenspetsarna. Foder 15-nervigt, med fem ungefär likstora flikar. Krona tvåläppig, vitaktig eller blå, överläpp platt, kluven, underläpp treflikig. Ståndare fyra, inre ståndare längre än de yttre.
Kromosomtal: 2n=34, 36 (kattmynta), 2n=36 (blånepeta).

Etymologi. Släktnamnet Nepeta efter staden Nepete, numera Nepi, i Italien. Namnet användes om en kransblommig växt (Lamiaceae) redan av romaren Celsus (Lid 1985).

Släktet har omkring 250 arter varav två, kattmynta (N. cataria) och blånepeta (N. grandiflora), förekommer i Sverige. Tillfälligt kan också andra odlade arter och hybrider påträffas förvildade som bergnepeta (N. racemosa) och kantnepeta (N. x faassenii).

Familj: Lamiaceae

Arter:
blånepeta (N. grandiflora)
kattmynta (N. cataria)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/nepet/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg