Blånepeta

Nepeta grandiflora M. Bieb.

Stor Kattemynte Isokissanminttu

Beskrivning. Blånepeta är en flerårig, kal, grön ört som kan bli upp till åtta decimeter hög. Stjälkarna är upprätta och har motsatta blad. Bladen är äggformade med hjärtlik bas, bladkanten är naggad. Blånepeta blommar från juni till september, blommorna är stora och blå. Fodret har femton nerver och fem likstora flikar. Kronan är nästan två centimeter lång och tvåläppig.
De övriga blåblommiga arterna i släktet nepetor (Nepeta) som kan påträffas förvildade, är håriga och grågröna eller har mindre blommor. Arten kattmynta (N. cataria) är hårig, grågrön och har vita blommor.

Utbredning. Blånepeta är en odlad art som ibland kan påträffas förvildad. Arten hör ursprungligen hemma i Kaukasus. Första fynduppgift som förvildad är från Uppsala, Uppland och publicerades 1843 (Hylander 1971).

Användning. Blånepeta odlas ibland som prydnadsväxt.

Etymologi. Artnamnet grandiflora betyder storblommig och kommer av latinets grandis (stor) och flos (blomma).

Familj: Lamiaceae
Släkte: Nepeta

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/nepet/nepegra.html
Senaste uppdatering: 2 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg