Kattmynta

Nepeta cataria L.

Kattemynte Katteurt Aitokissanminttu Cat-mint Gewöhnliche Katzenminze

Kattmynta Beskrivning. Kattmynta är en flerårig, hårig, grågrön ört med aromatisk doft och vitaktiga blommor. Stjälkarna är upprätta, vanligen greniga och kan bli upp till meterhöga, men är oftast betydligt lägre. Bladen är utdraget hjärtlika med tandad bladkant. Kattmynta blommar i juli-augusti. Blommorna sitter samlade i täta, axlika blomställningar i toppen av stjälken, men även i grenspetsarna. Fodret har femton nerver och fem likstora likstora flikar. Kronan är tvåläppig och vit med röda fläckar på underläppen.
Kattmynta kan knappast förväxlas med andra arter. De övriga arterna i släktet nepetor (Nepeta) som kan påträffats i Sverige har blå blommor.

Kattmynta

Utbredning. Kattmynta är mycket sällsynt. Den förekommer endast på några få platser i södra Sverige, och har nästan försvunnit ur den svenska floran. Förr var arten mer spridd och påträffades vid gårdar och annan kulturmark från Skåne till Västerbotten. Ursprungligen hör den hemma i sydöstra Europa och Främre Asien, men man tror att den kom till Sverige redan under medeltiden. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. Kattmynta har förr använts som medicinalväxt. Enligt Retzius (1806) gned man bikupor med örten för att locka bisvärmar att sätta sig.

Etymologi. Artnamnet cataria kommer av latinets catus (hankatt), namnet syftar, liksom det svenska namnet, på att dess doft lockar katter. Andra växter som är kända för att dra till sig katter är till exempel läkevänderot (Valeriana officinalis).

Familj: Lamiaceae
Släkte: Nepeta

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Kattmynta. w. wid förfallna boningslemningar: har stark lukt, som behagar kattor: resolwerar och drifwer. Thee af örten br. mot Bleksot hos fruent."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/nepet/nepecat.html
Senaste uppdatering: 5 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg